לגעת בזה - קורס חינוך מיני ומגדרי

לגעת בזה - קורס חינוך מיני ומגדרי

הכשרה בנושא חינוך מיני ומגדרי, הן מבחינת הידע – הגוף,  שינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיה וסוציולוגיה של התבגרות מינית ומגדרית; הן בלמידה חברתית – תיאוריות פדגוגיות וסוציולוגיות של מיניuת ומגדר, נורות אדומות, מערכות יחסים מיניות וזוגיות בנעורים; והן בגיבוש תפיסת עולם ביחס למגדר, פמיניזם ומיניות.


אסכולת פריז
איתי אמדורסקישירן גרינברג

אסכולת פריז

"אסכולת פריז" הופיעה לאחר מלחמת העולם השנייה, ודרשה למצוא מזור לדור הנותר לאחר שנות ההשמדה. בין חברי האסכולה: יעקב גורדין, הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו), עמנואל לוינס, אנדרה נהר ואליענה אמדו לוי ולנסי.

כל הפמיניזם הזה
איתי אמדורסקילילי סלצברג

כל הפמיניזם הזה

התנועה הפמיניסטית שינתה לבלי היכר את פני החברה. מיליוני נשים (וגברים) פעלו כחלק ממנה ושינו את מציאות חייהן. ברצוננו לפתח את הבנתנו בנוגע לתנועה זו. להכיר דמויות מרכזיות , להבין את הדילמות והדיונים, לבחון את האפשרויות שהיא פותחת. לפתח את יכולת ההתמצאות הרעיונית והערכית בתוכה.


כתיבה בהירה
מיכל נצרטל רותםקרן שמש

כתיבה בהירה

התקשורת היא היסוד שעליו אנחנו מבססים את חיינו. היא המאפשרת לנו לקבל החלטות , לתקשר, לברר את רצונותינו ולפעול . הכתיבה היא אחד האופנים שבהם אנו מתקשרים.
בתוכנית נקנה כלים בסיסיים לכתיבה ברורה ונכונה ונפתח את איכות הכתיבה שלנו.

נוירו-פדגוגיה - איך המוח לומד?
יצחק עזוזצרויה עזוז

נוירו-פדגוגיה - איך המוח לומד?

כבר למעלה ממאה שנים קיימת אי שביעות רצון מהלמידה והשכלה הבית ספרית והאקדמית. פרדיגמת הלמידה השלטת במערב החלה נסדקת במאה ה-21, עם זאת הנחות המוצא שלה עדין יציבות. נבקש בתכנית למידה זו לברר מהן פרדיגמות הלמידה שהתפתחו בחברה האנושית מהחברה הטרום חקלאית ועד היום, ולהכיר פרדיגמת למידה נוספת – בין פורמאלית.מקרו-כלכלה
אודי בר אילןיונתן שחףקרן שמש

מקרו-כלכלה

להבין את היתכנותו של משטר דמוקרטי, עלינו לברר את המהלך הכלכלי ההיסטורי – הבנת המהלכים הפוליטיים המשפיעים על הכלכלה, אופן פעולת השיטה, האידאולוגיה המכוונת ולימוד התמורות בקפיטליזם. המבקשים לקדם את הדמוקרטיה, צריכים לדעת לפעול עם תמורות הקפיטליזם, ולפתח כלים להתנגדות פוסט-אוטופית וליצירה של אסטרטגיה סוציאליסטית עדכנית.נפש האדם במפגש בין ציבורים

נפש האדם במפגש בין ציבורים

הדרך שבה אנו מתבוננים על החברה , מושפעת מהכלים הפרשניים שלנו. בתכנית נשאל מהי הסתכלות חברתית החורגת את מרחב הוודאות של הסוציולוגיה הביקורתית הליברלית. נלמד ממחשבתו של ניסים מזרחי, שפיתח תפיסה סוציולוגית פוסט-ליברלית, ולה כלים פרשניים חדשים - מסוציולוגיה של חשד לסוציולוגיה של משמעות.העיר במאה ה-21

העיר במאה ה-21

יש הטוענים כי המאה ה-21 היא המאה של העיר. מהי הזיקה בין המרחב הפיזי למרחב החברתי? כיצד מעצב התכנון את היחסים החברתיים, הפוליטיים, והכלכליים?  תכנית לימוד זו מעמיקה בקריאת המרחב והבנת התהליכים העירוניים בארץ ובעולם.