"צלילות – המרכז ללימודים גבוהים ובלתי תלויים" הוא פרויקט של המרכז החינוכי להתחדשות שתפנית, שמטרתו להגיש את אוצרות הרוח היהודיים, הישראליים והעולמיים למבוגרים, המעוניינים ללמוד את עולם האדם והחברה. "צלילות" הינו מוסד בלתי תלוי, הנשען על הפדגוגיה של הדעת הבלתי פורמלית והחינוך הבלתי פורמלי, וקורא לבאים/ות בשעריו ללמוד למידה לשמה, שערכיה ועיקריה נשענים על שוויון ערך האדם ועל השאיפה לחדש את רקמות החברה הישראלית והעם היהודי.    קורסים